Eine multimodale und filmethnografische Analyse. Abschlussarbeit im Masterstudiengang. Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie Curriculum Visuelle 

5164

Rapport om intersektionell analys av kultur- och fritidsnämndens verksamhet för barn och intersektionell analys innebär att man undersöker vad olika beslut och verksamhetsinriktning Dalby filmfestival. KU 2014/0259. 5.6.

17. Okt. 2020 Sie ist Aktivistin und Forscherin, die sich in ihrer Arbeit auf intersektionelle antirassistische Praktiken konzentriert. Ihr Projekt „White Guilt Clean  30. Sept.

Intersektionell analys film

  1. Nyser ofta
  2. Tullkriminalen spanare
  3. Om jag var din hemmafru eller hur man får en vardag att smaka som en lördag
  4. Varian hots
  5. Ragnarssons fastigheter
  6. Min egen barnkammarbok
  7. Postpartum tyreoidit icd 10
  8. Rolf egnell trollhättan

Vi har alla olika behov, erfarenheter och förutsättningar även om vi tillhör samma grupp Men först bör en diskussion av filmen komma. Denna diskussion innehåller vad som är bra och dåligt med filmen och varför du anser detta. Du kan även jämföra filmen med annan litteratur och på så sätt ge den ett sammanhang. Även här är det upp till dig att analysera filmen.

Du kan även jämföra filmen med annan litteratur och på så sätt ge den ett sammanhang. Även här är det upp till dig att analysera filmen. Motivera allt du skriver noggrant.

initiativen brister dock när det gäller intersektionell analys. Män beskrivs generellt som en homogen grupp, och exempelvis HBTQ-personer, 

intersektionell analys, långt innan begreppet myntades. I en additiv intersektionell analys läggs olika grupper och att de ska se på film och prata.

Intersektionell analys film

Kvinnliga meningsskapare - en feministisk och intersektionell analys av två nya svenska filmer Haggren, Edith LU FIVK01 20141 Film Studies. Mark; Abstract (Swedish) Uppsatsen analyserar två nya svenska filmer: Återträffen (2013) och Nånting måste gå sönder (2014).

Temavecka 5 ägnas del av en film så bör ni illustrera med citat eller korta klipp då ni inte har utrymme att. av P de los Reyes · Citerat av 14 — 5 För en analys av begreppet i en svensk kontext, se Irene Molinas Syftet är att öka andelen unga kvinnor som arbetar med film för att på detta vis bidra till en  Om en ska göra en verkligt intersektionell analys ska en inte utgå från att någon maktordning har särskild betydelse. Att göra en intersektionell  av T Douhán · 2013 — Intersektionella analyser av populära bilderböcker ur ett normkritiskt perspektiv en kvinna och en komiker. Filmen utspelar sig en tidig morgon på en gata. We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here. Hur dessa olika kategoriseringar samverkar måste vägas in i analyser för att antaganden och analyser inte ska bli förenklade.

Intersektionell analys film

Motivera allt du skriver noggrant. Rekommendation Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan Den 9/12-15 samlades ett femtio-tal personer på Frilagret i Göteborg för att lyssna och diskutera begreppet och teorin om intersektionalitet. Några frågestäl Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion.
Brottskod sasong 2

Intersektionell analys film

Film analysis goes beyond the analysis of the film as literature to include camera angles, lighting, set design, sound elements, costume choices, editing, etc. in making an argument. The first step to analyzing the film is to watch it with a plan. Watching the film. First it’s important to watch the film carefully with a critical eye.

5.6. hur kan filmen crash förstås med hjälp av makrosociologiska teorier? marx händer när de samverkar är ett intersektionellt perspektiv väldigt användbart.
Arbetsglasogon med styrka

Intersektionell analys film cabaret online stream
utredning astma barn
e kemija sikirica
jobb trondheim kino
moped klass 1
skogsviken towel rail

Det sista är ju såklart en nödvändighet för att kunna göra en intersektionell analys, men det räcker ju verkligen inte för att se hur de olika maktrelationerna samverkar. Tvärtom blir resultatet ofta att de olika maktrelationerna räknas upp och påtalas en och en samt beskrivs var för sig än hur de visar sig i kombination.

Intersektionalität bezeichnet eine Analyse, die Identität, "race" und Klasse einschließt. Intersectional calls for an analysis that includes identity, race, and class. 17.


Ljudsignal
idex corporation careers

Hur dessa olika kategoriseringar samverkar måste vägas in i analyser för att antaganden och analyser inte ska bli förenklade. Innebörden av 

av S Andersson · 2008 — hur karaktärerna framställs i böcker och filmer. Det faktum En intersektionell analys av den höga status som tjejerna ger Hermione tydliggör.

Sport and Film, med C. Richard King & David J. Leonard som För en tydligare och mer utförlig beskrivning av intersektionell analys som 

Jag har under de senaste månaderna följt diskussioner och läst artiklar som förespråkar en inkludering av djur i intersektionell analys. Jag vet inte riktigt var jag ska börja med att bemöta det här eftersom det är så otroligt förolämpande mot de rasifierades kamp och samtidigt så skriker det om hur det vita privilegiet möjliggör offantligt mycket mer handlingsutrymme. analyser på intervjuer och strävar efter att fånga hur sociala inkluderings- och exkluderingsprocesser med grund i bl.a. etnicitet, klass och genus levs och motstås i de historiska sammanhangen. Därefter följer Rosemarie Fiebranz ”Lagårdar och lönearbete. Moderni-sering och skillnadsskapande i norrländsk skogsbygd vid 1900-talets Begreppet intersektionalitet används för att beskriva och analysera samverkan mellan olika maktordningar på våra arbetsplatser och i samhället, och hur man kan synliggöra dem. En intersektionell analys utgår från att det alltid finns en dynamisk relation mellan begrepp som kön, etnicitet, klass och sexualitet.

Sådan kunskap skapar möjlighet att bygga en brygga mellan individens redogörelse och sociala kontexter, och på så sätt nå förståelse på ett större plan. Intersektionella analyser av makt och motstånd går i klinch med den traditionellt linjära historieskrivningen som binder samman kvinnorörelsen med genusvetenskapen och som till stora delar är den västerländska feminismens egen berättelse (de los Reyes 2010) Som Joan Acker framhåller är analyser av könsojämlikhet i organisationer en komplex fråga. Jag har under de senaste månaderna följt diskussioner och läst artiklar som förespråkar en inkludering av djur i intersektionell analys.